2024. április 12., péntek.       Köszöntjük névnapjukon Gyula nevű olvasóinkat.  Holnap Ida napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Rokkant ország és csendes népirtás

Hírek - Szubjektív

A Kádár-korszakban az emberek sokat dolgoztak, de hozzá kellett szokniuk a – mondhatni – nem korrekt megoldásokhoz is, melyhez a társadalom hallgatólagosan elfogadását adta. A munkás a gyári munka mellett fusizott, sokszor a gyárból hazacsempészett anyagot használta fel a maszekmunkái során. A parasztember véletlenül sem csak a tsz-fizetésből élt, engedett kiskapu volt a háztáji növénytermesztés és állattenyésztés. Szentes a paprika és pulyka, Csanytelek a karalábé, Csongrád a szőlő hazája volt. Szezonális munka idején minden erőt ide összpontosítottak. Az értelmiségnek volt a legkevesebb lehetősége, rájuk hárult az ideológiai, úgynevezett társadalmi munka ingyen elvégzése. Nem véletlen, hogy az emberek jól elhasználódtak, nem egy műszakban dolgoztak. Ezért is igazságtalan most ezt a korosztályt hátrányos helyzetbe hozni, mert a szocializmust jórészt ez a korosztály cipelte a vállán.

 

Levélféle Fircinek

Hírek - Szubjektív

Fircikém! Sokszor eszembe jutsz. A tornaóráid élő emlékeim, máig ható élmények. Főleg az első osztályosak. Pedig annak már negyvenöt éve. Azóta is Belőled élek. Sűrűn biciklizek a gáton, minden nap eltekerek a tornaterem, vagy az udvar mellett, és felidéződnek bennem a régi gyakorlatok, a gátfutások – ahogyan a kezed alatt hosszútávon utolsóból első lettem –, a sikertelen magasugrásaim, s – függésben a bordásfalon – a lábemelések.

 

Élet a nyugdíj után

Hírek - Szubjektív

Ha életnek lehet nevezni egyáltalán e létet, ám országunkban sokféle létszint létezik. Kizárólag arra a társadalmi rétegre gondolok, akik már valamilyen jogcímen a nyugdíjintézettől úgynevezett havi járandóságot, vagyis nyugdíjat kapnak, s erre a járandóságra szolgálati idejük és életkoruk után váltak jogosulttá. Jobbára a jócskán ötvenes- és hatvanas korosztályról van tehát szó.

 

Borfesztivál – Gyros

Hírek - Szubjektív

Gyrost, hot-dogot, hamburgert és házi főzésű sört árusítottak hajdúsági vállalkozók a csongrádi „borutcában”, miközben erővel bezártak helyi kisboltot, s próbálták megakadályozni a helyi tradicionális kenyérsütés tudományának nyíltszíni bemutatását is. Miért? Az egyszerű kérdésre adandó válasz kapcsán érdemes e témakört gazdasági és politikai szempontok alapján is körüljárni.

 

Értékeink (3.) – A kultúra leárazása

Hírek - Szubjektív

A permanens leárazások idején – nyári vásár, tanszervásár, őszi vásár, cipővásár, téli vásár, könyvvásár – nincs mit tenni, le kell értékelni. Persze leértékelni az eladhatatlant, a feleslegessé váltat, a lejárt szavatosságút szokták. Úgy látszik, Csongrád is rendelkezik ilyen javakkal, s ennek hatására az önkormányzat vezetése is kedvet kapott a város értékeinek és kultúrájának „leárazásához, kiárusításához”. Egyrészt dobra verik a város néhány ingatlanját, vagy baráti áron odaadják „a haveroknak”. Teszik ezt némi baksis reményében, hogy fenn tudják tartani a fizetőképesség látszatát. Nagy gond ez, egyre nagyobb, de most mégsem erről akarok írni, hiszen ezt már megírta más, máskor és máshol. Ami mostanság igencsak foglalkoztat: a kultúra „leárazása, kiárusítása”. Ez ugyanis megér még néhány billentyű- és egérkattintást.

 

A magyar őshaza (2.) – Egy kis népzene

Hírek - Szubjektív

Idézet Bartók Béla népzenekutatótól: „Egy bizonyos jellegzetes dallamtípust találtam. Ennek a dallamtípusnak a szerkezete meglepő rokonságot mutat a régi magyar dallamok úgynevezett ereszkedő szerkezetéve. Ha tekintetbe vesszük, hogy ilyen szerkezetű dallamok nagy elterjedésben eddig csakis a magyaroknál, az Erdélyben levő mezőségi és moldvai csángók körüli románoknál, továbbá cseremiszeknél és északi török népeknél ismeretesek, akkor egyre bizonyosabbnak látszik, hogy ezek egy régi, ezer év előtti török zenei stílus maradványai.”

 

A magyar őshaza (1.) – Egy kis nyelvészet

Hírek - Szubjektív

Ha egy nemzet nem rendelkezik egészséges nemzeti öntudattal, könnyebben elveszhet. A nemzeti öntudat alapja a nemzet őstörténete, a múlt. Ebből kell táplálkoznunk, erőt merítenünk. Így volt ez már a reformkorban is. A nép őstörténete az adott nép kialakulását, történelmének kezdeti szakaszát foglalja magába. A honfoglalásig nincsenek írásos forrásaink. A tudomány ezért alapoz a nyelvészetre, régészetre, antropológiára többek között, és ebből is adódik, hogy sok a bizonytalanság. Később megjelent Anonymustól a Gesta Hungarorum és Kézai Simon gesztája, mely nyelvemlékek a hun-magyar rokonságot taglalják.

 

Elhúztak... (7.)

Hírek - Szubjektív

Alapvető igény, hogy egy házaspár nyolc- plusz nyolcórai munkájából egy négytagú család megéljen. Az „álom” megvalósult. Már honvágy sincs. Hazamenni? Nincs mire! Még bizonytalanság esetén is máshová, csak el innen?

 

Elhúztak... (6.)

Hírek - Szubjektív

E történet egy csongrádi lakosról szól. Egy itthon maradt édesanyáról. „Csak az nem valósult meg, hogy itthon maradjon… Már beletörődtem. Nem adták meg neki a lehetőséget. Az egész rendszer nem jó…” A gyermekétől kényszerűen elszakított édesanya keserűsége nem egyedi eset, egyre gyakoribb Csongrádon is.

 

Körös-körül – a Körös és a Körültáj (Kurultáj) körül

Hírek - Szubjektív

Magzatpózban aludtam. Álmomban körbeguggolt az ősz. Műholdkép belülről, magyar és török hold kívülről világított rám. Csillagok hunyorogtak. Hun és türk népek seregeltek bennem. A Tisza felől villódzó fényeknél láttam, hogy véres a látóhatár, a tatárok fölégették Csurungrádot és a várat. Azután a porig égett város üszkös romjait földrengés rázta meg. Recsegett-ropogott minden, rázkódott a Belváros, az útról patadobogás, fölbőgő állatok, horkantások, nyihogások. Kimentem az aljon a torokba. Szembe álltam a túlparti réttel, a fák mögött füstölgő ősi várossal, a földvárral. De akkorra már mindent elnyelt a mocsár. Bámultam a Dög-Körös irányába. Égetett a kíváncsiság, mi lett a sorházakkal, a villákkal, az óriás szőlőpréssel, a borospincével, a földvárral, a bástyával, a templommal, a barátlakkal, a temetővel és a sírokkal, a megboldogult földijeink és ellenségeink sírhelyeivel. Örök álomba merültek a mocsár és láp mélyén. Elfordultam, az orromat csavarta az égett bűz. Hogyan találok haza?

 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés