2023. június 02., péntek.       Köszöntjük névnapjukon Kármen és Anita nevű olvasóinkat.  Holnap Klotild és Cecília napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pert nyert a belvárosi vendégházak üzemeltetője

Hírek - Önkormányzat

CSONGRÁD - 2012. Október 3.

CSONGRÁD – Egyelőre egymillió forint körüli az önkormányzat vesztesége abban a perben, amelyet egy tartós bérleti szerződés azonnali felmondásának foganatosítása érdekében indított a belvárosi vendégházakat működtető Kerekárok Kft. ellen. A cég szintén keresetet nyújtott be, melyben azt kérte a bíróságtól, hogy helyezze hatályon kívül a felmondást. Az első fokon eljáró Csongrád Városi Bíróság szinte mindenben igazat adott a kft.-nek, így most főhet a városvezetés feje, hogy az önkormányzat a bérbeadói felújítási kötelezettségeket miként teljesíti. Az sem kizárt, hogy a jogtalan meghurcolás miatt a cég vagyoni és nem vagyoni kártérítés miatt tetemes összegre „visszaperli” az önkormányzatot. A hétfői elsőfokú ítélet még nem jogerős, az önkormányzat a huzavonát – kis szerencsével –másodfokon akár még tovább is folytathatja.

Kétezer forint híján bruttó félmillió forintba került a csongrádi adófizetőknek az a szakértői vélemény, amelyet a csongrádi önkormányzat készíttetett az igazának bizonyítása érdekében. A jelentést abban a bírósági peres eljárásban használták fel, amely során a tizennégy belvárosi vendégház tartós bérbeadásáról szóló szerződést egy hevenyészettnek tűnő levélben tavaly ősszel felmondta a polgármester. Mint november 15-én megírtuk, Kőrösi Tibor október 26-i dátummal, azonnali hatállyal rúgta fel a Kerekárok Kft.-vel a házak üzemeltetésére kötött, 2020-ig szóló bérleti szerződést.

A polgármester érdeklődésünkre november 16-án kijelentette: a csongrádi önkormányzati képviselő-testület Héjja István vezette gazdasági bizottsága 2011. őszén hosszas bejárás során végignézte a nádfedeles házakat. Kőrösi Tibor szerint a csongrádi, illetve – akkor még – részben a megyei önkormányzat tulajdonában lévő épületek állagával kapcsolatban a bizottság tagjai komoly aggályokat fogalmaztak meg, s ő ezek alapján hozta meg az üzemeltetővel kötött szerződés azonnali felmondásáról szóló döntését. A város első számú vezetője úgy vélte: a Kerekárok Kft. által eddig végzett tevékenység összességében, s részleteiben is kevésnek bizonyult.

A bírósági eljárás januárban kezdődött. A felek ragaszkodtak a maguk igazához, így a peres eljárást megelőzően – a békés megegyezés érdekében – egyetlen egyeztetést sem tartottak. A pert az önkormányzat indította, annak érdekében, hogy a bíróság tegye lehetővé az ingatlanok újbóli, teljes jogú birtokbavételét. A cég vezetése ellenkeresetet nyújtott be, s a bíróságtól azt várta, hogy helyezze hatályon kívül a polgármesteri döntést.

Az idei nemzetközi utazási kiállításon, az önkormányzati standon már nem kínálták a belvárosi vendégházakat, noha a bérlő azokat továbbra is működtette. A március 11-i cikkünkben e visszás helyzetről a következőket írtuk: „A Kerekárok Kft. (…) a várostól nem kapott meghívást, s nem csak prospektusokat, szórólapokat, hanem még információkat sem kértek tőlük. A Csongrádi Tourinform Iroda a náluk lévő prospektusok kiállítási ajánlását ugyan felajánlotta, ám a Pap Gabriella „fennhatósága” alatt álló Városkép Kft. ez esetben úgy viselkedett, mintha a nádfedeles vendégházak nem is léteznének.” Állításunk valóságtartalmát az érintettek máig nem vitatták.

A bírósági eljárás során az önkormányzat a szakértői vélemény készítőjét a szeptember 3-i tárgyalásra tanúként is beidéztette. A szakértő napidíja kapcsán az előírt hetvenezer forintot azonban csak a hétfői tárgyalási nap előtti pénteken helyezték letétbe, így a szeptemberi tárgyalás az önkormányzat e banális mulasztása miatt csak pár percig tartott. Ez annak ellenére megtörténhetett, hogy az önkormányzat jogi tanácsadójaként – az összesen bruttó havi 300 ezer forint alpolgármesteri tiszteletdíján és költségátalányán felül – havi bruttó 137 ezer forint megbízási díjat is rendszeresen felvevő Pap Gabriella jól tudhatta, hogy nagyobb a tét, mintsem a házak visszavétele. Az önkormányzat vezetése ugyanis – épp az ő „bábáskodása” mellett – tavaly december 22-én döntött a "HURO/1101. számú, Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program" keretében megvalósítandó beruházás építészeti-műszaki engedélyezési terveinek elkészíttetéséről, majd a január 19-i képviselő-testületi ülésen határozatot hozott a pályázat benyújtásáról. A projekt összköltsége – a magyar oldalon – 650 ezer euró, a támogatás mértéke kilencvenöt százalék. Az önerő 32 ezer 500 euró, vagyis 10 millió forint körül alakul, s sikeres pályázat esetén a projekt 2012-ben és 2013-ban valósul meg. A fejlesztés azonban a tartósan bérbe adott ingatlanokat is érinti, így az egész pályázat dugába dőlhet, ami miatt a román partnerek is bizonyára kissé idegesek lesznek, s a nemzetközi együttműködések terén Csongrád jelentős presztízsveszteséget szenvedhet el.

A pert első fokon már elbukta az önkormányzat. A szakértő huszonnégy írásos, s számos fotóval illusztrált oldalon összegzett véleménye szerint a bérlőn csak kisebb hiányosságok kérhetők számon. Ráadásul több kérdéses ingatlan vizsgálata során megállapítható volt, hogy a nádfedél és a tornác egyaránt jelentős javításra szorul, s néhány kerítés esetében a teljes körű felújítás is elkerülhetetlen. Mivel az ilyesfajta feladat a bérbeadót, míg a karbantartás a bérlőt terheli, valójában a helyi önkormányzat – mint bárbeadó – elképzelhető, hogy rövidesen kénytelen lesz a házakra több millió forintot költeni. A felújítási feladatok közül nyolc ház esetében az állami vagyonkezelő területi szervezetétől remélheti majd a város a költségek megtérítését, azok tulajdonjogát ugyanis – ez esetben szerencsére – még nem kapta vissza az önkormányzat.

Információink szerint az elsőfokú bírósági ítélet ellen az önkormányzat fellebbezést nyújt be, s ha következhet a másodfokú eljárás, az a félmilliós szakértői díjat és a legalább ugyanennyi egyéb járulékos költségből adódó kiadást további tetemes összeggel növelheti. Természetesen még akár fordulhat is a kocka, így Pap Gabriella jogi tanácsadó, Nagy Rusztem jegyző és Juhász László jogtanácsos triumvirátusa a következő mintegy fél évben még bőven brillírozhat is.

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés