2022. augusztus 10., szerda.       Köszöntjük névnapjukon Lőrinc nevű olvasóinkat.  Holnap Zsuzsanna és Tiborc napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Eskütétel – Olcsóbb és jobb lesz az új testület?

Hírek - Közélet

CSONGRÁD - 2014. Október 24.

A választási eredmények megismerésekor akkorát sóhajtottak a csongrádiak, hogy október 12-én este óta Csanyteleken észak-északkeleti az uralkodó szélirány. Ezt a szarkasztikus humorbonbont a csongrádi önkormányzati képviselő-testület alakuló ülésén, az egyik napirendi pont tárgyalásakor a csanyteleki polgármester, Forgó Henrik ajándékozta a hallgatóságának. Az új városvezetés ugyanis a választások utáni első héten helyreállította a járási települési vezetőkkel a jó kapcsolatot, de emellett más területeket érintően is tartotta az ígéretét. Így például – a törvény adta lehetőségekhez képest – az adható legkevesebb jövedelmet viszi haza az új polgármester, Bedő Tamás, ami az elődje, Kőrösi Tibor havi juttatásánál közel nyolcvanezer forinttal kevesebb. A korábbi egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármester helyett csupán egy társadalmi megbízatásút választottak. A testületbe független jelöltként bejutott Cseri Gábor is kevesebb pénzt kap az elődjénél, Pap Gabriellánál. Ráadásul, az utóbbi tizennégy évben Gyovai Gáspár által uralt, igencsak jól fizetett tisztség megszüntetésével az elkövetkezendő öt évben összesen legalább ötvenmillió forintot takarít meg az önkormányzat. Az új, demokratikus vezetési stílust jelzi, hogy az ellenzéki Fidesz is hozzájuthatott egy bizottsági elnökséghez. Az egyéni választókerületi fideszes jelöltek közül a leggyengébben szerepelt Bartókné Vincze Zsuzsanna vállalta fel pártja egyetlen listás mandátumát, „cserébe” neki szánta a még mindig Pap Gabriella által vezetett érdekközösség az oktatási és kulturális bizottsági elnöki tisztséget. Gyovai Gáspár emiatt egy egyszerű képviselővé avanzsált.

Az új csongrádi önkormányzati képviselő-testület alakuló ülésén a korábbi vezetést leváltani akaró – a cél érdekében kimondva, kimondatlanul a kampány idején is együttműködő –, s október 12-én képviselővé választott aspiránsok, valamint a polgármesterré választott független jelölt egyaránt tartották magukat az ígéreteikhez, vagyis a korábbinál olcsóbban működő szervezetet hoztak létre. Az új önkormányzati törvényben a korábbinál jóval pontosabban meghatározott, a tiszteletdíjak mértékére is vonatkozó szabályok alapján azonban a döntéshozóknak nem volt túlságosan nagy a mozgástere, az új polgármester mégis jóval kevesebbet keres, mint az elődje. Az egyetlen alpolgármester – aki társadalmi megbízatású – is kevesebbet visz haza az elődjénél, nem is beszélve arról, hogy a korábbi főállású alpolgármesteri tisztség megszüntetésével az ötéves választási ciklus idején – a különféle járulékterheket, s az egyéb, például a mindennapi hivatali ellátási költségeket is figyelembe véve – legalább ötvenmillió forintot takarít meg az önkormányzat.

A törvényben meghatározott tiszteletdíj mértéke – melytől eltérni nem lehet – Csongrád esetében havi bruttó 523 ezer 514 forint, melyhez a testületnek egy kisebb skálán meghatározott, százalékarányos költségtérítést is meg kell szabnia. Ez utóbbi legkisebb mértéke a tiszteletdíj bruttó összegének a tizenöt százaléka, vagyis havi 78 ezer 524 forint – Bedő Tamásnak ennél nem is szavaztak meg egy fillérrel sem többet, holott az összeg bő kétszereséről is dönthettek volna. A korábbi polgármester, Kőrösi Tibor havi bruttó 521 ezer forint tiszteletdíjat kapott, amely mellé járt neki a havi bruttó 156 ezer 300 forint költségátalány is. Ezt a két összeget még 2010. október tizennegyedikén állapította meg az akkor alakult önkormányzati képviselő-testület, amely adhatott volna kevesebbet is, hiszen a hatályos önkormányzati törvény szerint Kőrösi Tibornak adható minimum bruttó 483 ezer 125 forint lett volna.

A volt és a jelenlegi polgármester összes bruttó javadalmazása közötti különbség alapján Bedő Tamás az elődjénél havi bruttó 75 ezer 262 forinttal kevesebbet kap.

Fotók: Révész Gábor

Mint korábban megírtuk, a 2010-es alakuló ülésen a főállású Gyovai Gáspár alpolgármester illetményét havi bruttó 483 ezer, költségátalányát havi bruttó 96 ezer 600 forintban, míg a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 400 ezer, költségátalányát havi bruttó 80 ezer forintban állapították meg. Ez utóbbi miatt 2011. januárban – az első intézkedései egyikeként – szót emelt a megyei kormányhivatal vezetője, B. Nagy László, így az önkormányzati képviselő-testület a 2011. évi első soros ülésén kénytelen volt foglalkozni a témával. A városvezetés – a kormányhivatal-vezető állásfoglalásának megfelelően – a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2011. február elsejétől havi bruttó 250 ezer forintban, a költségátalányát havi bruttó 50 ezer forintban állapította meg. Addig azonban Pap Gabriella felvette az alakuló ülésen megállapított, s neki 2010. október tizenötödikétől járó teljes tiszteletdíjat és költségátalányt. Információink szerint a három és fél hónapra vonatkozó „többletpénzt” – ami összesen bruttó 630 ezer forint – nem fizette vissza, igaz, erre legfeljebb erkölcsi kötelezettsége lehetett volna.

Az új városvezetés egyetlen, társadalmi megbízatású alpolgármestert választott. A választókerületéből a testületbe független jelöltként bejutott Cseri Gábor havi bruttó tiszteletdíja 235 ezer 581 forint, a költségátalánya pedig havi bruttó 35 ezer 337 forint. Ez az elődje, a társadalmi megbízatású Pap Gabriella havi tiszteletdíjához és költségátalányéhoz képest 29 ezer 82 forinttal kevesebb. Ráadásul Cseri Gábor az önkormányzattól nem vesz fel külön szerződések alapján többletpénzt. Pap Gabriella viszont havi rendszerességgel számlázott 108 ezer forint plusz ÁFA díjat jogi tanácsadóként, mely jogszerűségének a vizsgálatára minden bizonnyal még sort kerít az új vezetés.

A tizenkét tagú képviselő-testület Cseri Gábor független önkormányzati képviselőt – a törvényben előírt módon, titkos szavazással – egyhangú döntéssel választotta alpolgármesterré. A szavazásban tíz képviselő és a polgármester vett részt, valamennyien „igen” szavazatot adtak le. Személyes érintettség miatt Cseri Gábor természetesen nem vett részt a szavazásban.

Információink szerint az alakuló ülést előkészítő egyeztetések során a kisebbségbe került fideszes képviselők részére egy jóakarójuk – annak ellenére, hogy június elején úgy beintettek neki, mint az egyszeri plébános a püspökének – kijárta az egyetlen bizottsági elnöki tisztséget, amely eredetileg a jogi- és ügyrendi lett volna. Mivel azonban Gyovai Gáspár önlobbizása ellenére Bartókné Vincze Zsuzsannáé lett az elnöki titulus, egy másik, számára a joginál ismertebb szakterületen biztosították az irányítási lehetőséget. Igaz, „biztos, ami biztos” alapon, a kultuszbizottság többi tagja a korábbi városvezetést leváltani akaró képviselőkből, illetve az általuk bizottsági munkára javasolt szakemberek köréből került ki.

A művelődési- és oktatási bizottság elnöke Bartókné Vincze Zsuzsanna, a grémium képviselővé választott tagja Fábián György és Havasi Jánosné, a mandátummal nem rendelkező tagjai: Horváth-Varga Margit és Petróné Deák Éva lettek.

A pénzügyi- és városfejlesztési bizottság elnöke Murányi László; a bizottság képviselői mandátummal rendelkező tagjai: Gyovai Zsolt és Nagypál Sándor; képviselői mandátummal nem rendelkező (külső) tagjai: Horváth János (a kereskedelmi és iparkamara delegáltja) és Hekkel Zoltán.

A jogi-, ügyrendi- és összeférhetetlenségi bizottság elnöke Fábián György; a grémium tagjai a testületből: Gyovai Gáspár és Laczkó Zsolt; a mandátummal nem rendelkező tagok: Berényi Andrea és Törőcsik Attila (a külső tagok szakirányú végzettséggel rendelkeznek, mindketten ügyvédként praktizálnak).

Az egészségügyi- és szociális bizottságot Somogyi Árpád vezeti, a munkáját a testületi tagok közül Máté Attila és Nagypál Sándor segíti, a bizottság külsős tagjai: Tóth Irén és Martini János.

A képviselő-testületi tagok, a bizottsági tagok és elnökök, valamint a külsős bizottsági tagok havi javadalmazásával kapcsolatos részletes információk itt érhetők el.

A korábbi vezetést együttműködve leváltó, immár többségbe került reformistákból álló új városvezetés demokrácia-felfogásának megfelelően a testületi üléseket egy-egy professzionális videófelvételen nem csak rögzítik, hanem a felvételeket a városi televízióban és az interneten vágatlanul közzé is teszik. Legalábbis ez volt a szándékuk az alakuló ülés kapcsán is, ám miután a korábbi városvezetés által létrehozott Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. berkeiben működtetett városi televízióban a felvételt még csütörtökön sem közölték, az új vezetés felkérte a Csongrád Televízió tulajdonosát, hogy a felvételt az interneten a saját videómegosztó csatornáján tegye közzé.

Az alábbi megtekinthető felvételt csütörtök délután óta a Csongrád Televízió YouTube-oldalán (amely nem azonos a városi televízió hasonló oldalával) meg lehet tekinteni.

Forrás: YouTube

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés