2024. február 20., kedd.       Köszöntjük névnapjukon Aladár és Álmos nevű olvasóinkat.  Holnap Eleonóra és Zelmira napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Félidőben – Cserékre érett a csapat? (1.)

Hírek - Önkormányzat

CSONGRÁD - 2012. Október 4.

A város legismertebbé vált történelemtanára két évvel ezelőtt reggel besétált a helyi gimnázium épületébe, s lemondott az igazgatói tisztségéről, majd bement a városházára, s beült a polgármesteri székbe. A demokratikus helyhatósági választáson megválasztott Kőrösi Tiborral együtt elfoglalhatta a városházi helyét tizenegy demokratikusan megválasztott önkormányzati képviselő is, akik közül ketten rövidesen „feljebbvalóvá” váltak, mivel őket a többiek alpolgármesterré választották. Az újak egyike rövidesen megtagadta a múltját, s látványosan, de nem hivatalosan a legnagyobb frakcióhoz szegődött. Csongrád két évvel ezelőtt megkezdődött legújabb korszakáról a polgármester ma a blogjában egyoldalú információkat és gondolatokat közölt. E korszakról a héten itt, vagyis Pap Gabriella, Gyovai Gáspár, Nagy Rusztem, s – immár – Koncz József „kedvenc” lapjában kendőzetlenül írunk néhány valós információt. A háromrészes sorozat indításaként felidézzük, mi is történt az emlékezetes alakuló ülésen, amikor – szubjektív olvasói vélemények szerint – többen jelképesen szemközt köpték a választóikat.

Ma hajnalban, 0 óra 20 perckor Félidőben címmel közölte az internetes naplójában Kőrösi Tibor polgármester az alábbi, érthetően szubjektív, s így kizárólag a városvezetésben többséget élvező csapatát magasztaló gondolatait:

„Pontosan két év telt el azóta, hogy átvehettem a szavazók nagy részének akaratából Csongrád város vezetését. Ma már tudom, hogy ha az átvett helyzetet örökségként lehetett volna kezelni, akkor talán jobb lett volna erről az örökségről lemondani és tiszta lappal kezdeni. Itt a Város anyagi helyzetére gondolok. Még unokáink is nyögni fogják az előző ciklusok terheit. Ezt az adóssághegyet belátható időn belül képtelenség eltüntetni.

Az én egyik szerepem az, hogy csökkenteni próbáljam ezt az adósságot, ezért szakítottam azzal a megszokott gyakorlattal, hogy a működést, azaz a mindennapi létet hitelből fedezzük. Talán mondanom sem kell, hogy az eltelt két év során működésre egy fillér hitelt nem vettünk fel a bankoktól. Természetesen létezik a fejlesztésre fordított hitel, amely akkor indokolt, ha az a város fejlődését szolgálja. Hogy melyek azok a beruházások, amiket korábban fejlesztésnek állítottak be vitatható módon, talán sokak által ismert, de később ígérem, vissza fogok rá térni.

A vezetésem alatt felvett fejlesztési hitel legnagyobb tétele a termálrendszer fejlesztése volt, amely kitermeli a törlesztő részleteit és nem növeli az évi 200 millió forintos törlesztési kötelezettségünket. Aki akarja. érti a különbségeket, aki nem akarja, annak kár elmagyarázni, vagy talán nem is lehet.

A termálberuházás ünnepélyes átadása jövő pénteken lesz. Ennek részleteiről, a keselyűkről, a balekokról és a városért dolgozókról természetesen külön bejegyzésben fogok megemlékezni.

Két éve megígértük, hogy véget vetünk a látványberuházásoknak. És valóban, például a fenti beruházással közel félmilliárd forintot ástunk el. Szó szerint nem látszik, de mindannyiunknak hasznot termel.

Befejeztük a nagy projekteket, szinte mindegyiknél már korábban túllépte a város az eredeti költségvetést, s ezt most kell kifizetni a csökkenő bevételek és a növekvő kiadások közepette! Ez utóbbira példa a 2007-es kötvénykibocsátás. Svájci frank alapon akkor 700 millió forintnyi hitelt vettek fel, azóta 200 millió forintot visszafizettünk, s nemhogy csökkent volna a tartozás, hanem 900 millió forintra nőtt! Van esély ezt visszafizetni? És ez csak egy eleme a korábban szorgos munkával összehozott adósságállománynak.

Tudom, hogy a legfontosabb kérdés mindannyiunk számára a munkahely kérdése. Az önkormányzat nem építhet gyárakat, üzemeket, de segítheti a munkahelyek bővülését. Az idén pályázatot nyertünk 122 munkahely megteremtésére, 125 millió forint értékben. Ez egy évre szóló létszámbővítés, de a program jövőre is folytatódik, az előzetes jelentkezést már leadtuk.

Szerződést írtunk alá arra, hogy a FŐKEFE cég 60 fővel bővíti a Csongrádon foglalkoztatottjainak számát. Munkahelyteremtő pályázaton 48 fős létszámbővítésre kaptak támogatást csongrádi cégek. Munkahely megőrző támogatásban szintén 48 fő munkahelyének megőrzésére részesültek vállalkozások. Ez közel 112 millió forintot jelentett az érintett cégeknek. Tehát csak 2012-ben 240 millió forint támogatásban részesült Csongrád önkormányzata, illetve csongrádi vállalkozások.

Szeptember 26-áig 850 főt közvetített ki álláshelyekre a Munkaügyi Központ, ebből 624 fő a foglalkoztatottak száma. Ez 70%-os eredmény! Ez utóbbi természetesen nem kizárólag új munkahelyet jelent, hanem azt, hogy 624 ember tudott elhelyezkedni.

Mindeközben az önkormányzat által közvetlenül befolyásolható területeken nem voltak jelentős leépítések. A magánvállalkozásokra ráhatásunk csak a már fent említett munkahelyteremtő és munkahely megőrző támogatásokkal van. Azt hiszem, e téren mint ahogyan látható, nem vallottunk szégyent.

Tudom, hogy volt cég, aki az önkormányzat vezetését is megtévesztve jelentős leépítést hajtott végre, de olyan is van, aki ígéretéhez híven hamarosan jelentős létszámbővítést kíván végrehajtani.

Október 1-jén leadtuk a fürdőre vonatkozó pályázati anyagunkat, melynek sikere esetén egy régi álmunk válhat valóra. Itt ne a 12 egy tucat élményfürdőre gondoljanak, hanem a gyógyvízre alapozott termálfürdőre.

Megvalósult a Kossuth iskola egyházi átvétele, amely - nem a legfontosabb, de nem elhanyagolható szempontként- városunk költségvetését is tehermentesítette. Ehhez kapcsolódóan megváltozik az itteni diákok étkeztetése, már a felsősöknek sem kell a Síp utcába gyalogolniuk az ebédért. Az Ének-Zenések sem teszik ezt, a jövő héttől már egy teljesen új étkezdében ebédelhetnek a Szentháromság téren!

Tartalommal töltöttük meg az egyébként csillagászati összegeket felemésztő , mégis kocsmává züllött Mozit, de élet költözött az Ifjúsági Házba is.

Csak egy példa a városi cégek működésére az egykori Vízmű esete (Erzsébet utca): 2011 júliusáig a cég és annak utóda folyamatosan a csőd szélén tántorgott. Mára megváltozott a helyzet, jelentős eredménytartaléka van.

Tudom, hogy bármilyen pozitív tettet szét lehet rombolni, de kérem, hogy a fenti példák alapján gondolják végig, mennyi pozitív változás történt az elmúlt két év során! Azt azonban, hogy itt semmi sem változik, vagy csak rosszabb lett a helyzet, elfogadni nem lehet. Örülnék annak, ha az általunk elért eredmények az elmúlt évtizedben kétévenként ugyanígy megjelentek volna.”

Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, hogy két év alatt sikerült visszahozni Csongrádon az ’50-es évek első felének életérzés-alapjait, hiszen bizonyos helyzetekben csakis titkon olvasnak, beszélgetnek és találkoznak az emberek, s immár az is többször előfordult Csongrádon, hogy a vállalkozások nyitva tartási rendjét rendőri közreműködéssel tartatták be. De ez utóbbi „divatolás” már csak 2012. évi „termés”, a fontosabb eseményeket érdemes 2010. október 15-től napjainkig végigszemlélni.

A 2010. október október 3-i helyhatósági választást ugyanis október 15-én követte egy alakuló ülés, amelyen – a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – az új önkormányzati képviselő-testület tagjai döntöttek a legfontosabb tisztségekről, s a saját javadalmazásukról is. Az ülés jegyzőkönyvéből kiderül: Gyovai Gáspár továbbra is könnyedén maradhatott főállású alpolgármester, s mellé – bár erről a teljes választási kampány idején mélyen hallgattak – társadalmi megbízatású alpolgármesterré választották Pap Gabriella egyéni körzeti önkormányzati képviselőt, a megyei közgyűlésbe is bejutott helyi Fidesz-elnököt.

Az alakuló ülésen a főállású alpolgármester illetményét 2010. október 15-től havi bruttó 483 ezer, költségátalányát havi bruttó 96 ezer 600 forintban, míg a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 400 ezer, költségátalányát havi bruttó 80 ezer forintban állapították meg. Ez utóbbi miatt 2011. januárban – az első intézkedései egyikeként – szót emelt a területi kormányhivatal vezetője, B. Nagy László, így az önkormányzati képviselő-testület a tavaly januári soros ülésén kénytelen volt foglalkozni a témával. A városvezetés – a kormányhivatal-vezető állásfoglalásának megfelelően – a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2011. február 1-től havi bruttó 250 ezer forintban, a költségátalányát havi bruttó 50 ezer forintban állapította meg. Addig azonban Pap Gabriella felvette az alakuló ülésen megállapított, s neki 2010. október 15-től teljes tiszteletdíjat és költségátalányt. Információink szerint a három és fél hónapra vonatkozó „többletpénzt” – ami összesen bruttó 630 ezer forint – nem fizette vissza, igaz, erre legfeljebb erkölcsi kötelezettsége lehetett volna. További érdekesség, hogy Csongrádon jó ideig alig kapott többet a polgármester, mint egy-egy alpolgármester, hiszen Kőrösi Tibor illetményét, 2010. október 4-től havi bruttó 521 ezer, költségátalányát havi bruttó 156 ezer 300 forintban állapították meg. (Az akkor hatályos önkormányzati törvény szerint az adható minimum 483 ezer 125 forint lett volna. – a szerk.) További érdekesség, hogy a szomszédos, Csongrádnál másfélszer nagyobb Szentesen a helyi képviselő-testület az alakuló ülésen csak társadalmi megbízatású alpolgármestereket választott. A szentesi városvezetés Szűcs Lajos alpolgármester tiszteletdíját bruttó havi 300 ezer, költségátalányát 60 ezer, míg Karikó-Tóth Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 250 ezer, költségátalányát 25 ezer forintban állapította meg.

Az alakuló ülésen a tiszteletdíjak kapcsán vita is kibontakozott, ezt a jegyzőkönyvben az alábbiak szerint rögzítették:

Havasi Jánosné képviselő: Mindenkor kellemetlen egy képviselő-testületnek azzal kezdeni a munkát, hogy már az alakuló ülésén meg kell állapítania a polgármester, alpolgármesterek és a képviselők illetményét és tiszteletdíját. Ezt a törvény szerint így kell csinálni. A képviselő-testület a polgármester és alpolgármesterek illetményének és tiszteletdíjának a megállapításánál törekedett arra, hogy a maximum összeget állapítsa meg, amelyhez kapcsolódóan a képviselők tiszteletdíja is ennek megfelelően fog emelkedni. Az előző testületnél is elmondta, akkor sem hallgatták meg, de úgy ítéli meg, hogy amikor az egész ország gazdasági vállsággal küszködik, illenék mértéktartóbbnak lenni és nem a maximum összegre törekedni, hanem egy középutat választani.

Azt kéri a képviselő-társaitól, hogy a 2,2 %-os szorzót és a 45 %-os mértéket csökkentsék. A következő testületi ülésre ki fogja számolni, mennyivel lesz olcsóbb a képviselő-testület működése a csökkentett létszámmal, különösen figyelemmel arra, hogy két alpolgármestert választottak, és a polgármesternek 30 %-os költségátalányt, a két alpolgármesternek 20 %-os költségátalányt szavaztak meg. Ez számára azt jelenti, – a számok még soha nem hazudtak – nem afelé a cél felé haladnak, hogy csökkentsék a testület működésének a költségét, inkább emelik. Ezt csak azért mondta el, mert ismeri a város lakosságának az anyagi helyzetét, problémáját. A bizottsági elnöki díj összege dupla minimálbért jelent. Úgy gondolja, mindenkinek van tisztességes munkahelye, jövedelme, nyugdíja, ezért nem szabad, hogy a lakosságnak eszébe jusson az, hogy valakiknek ez jelenti a megélhetésüket. Erről sokat beszéltek korábban. Véleménye szerint ez a lakosságnak is jogos elvárása lenne a testület felé.

Murányi László képviselő: Soha nem szerette az ilyen felszólalásokat. Mindig, mindenkinek megszavazta a jogszabály által megengedett összegeket. „Soha nem mentem bele ilyen Mária Teréziás dolgokba, hogy a gyereket a kezembe veszem, és úgy megyek pénzt kérni a főurak elé, mert úgy megható.” Ha valaki mond valamit, az mondja egyes szám első személyben, és ne címezze a többieknek, tegye meg azt titokban, akár egy közadakozásnál. A város lakosságának volt rálátása, a választásnál megítélt bennünket. Tudni kell, hogy ennek a testületnek majdnem 80 %-a, 8 ember egyéni képviselő. Ezektől a képviselőktől a munkát megköveteli a polgármester, a város, s mindenki, akinek meg kell követelnie, ezért a képviselőknek van költsége is. Nem szívességet kért soha senki sem, munkát követel. Vannak olyan képviselők, legalább négyen, akiknek a körzetében 140-150 tanya található, egymástól távol. Az, hogy ő ismeri ezeket a helyeket, azért van, mert jár oda. Nincs joga senkinek sem a másik zsebében turkálni, nem megélhetési politikusok, mindenkinek megvan a tisztességes fizetése. A város lakossága pontosan tudja, hogy az élet pénzbe kerül. Kéri, hogy a polgármester által beterjesztett összegeket fogadja el a testület.

Dr. Kőrösi Tibor polgármester: Megérti a képviselő asszony által elmondottakat, bár ő sokáig azt hitte, hogy itt minden rendben van, hiszen volt, ahonnan azt hallhatták, hogy a város rendben van, és jól működik. Ha megnézik a munka mennyiségét és elvonatkoztatnak a matematikától, hogy csökkentették a képviselők és bizottságok számát, a 2 és 2,2 szorzó között nincs akkora különbség, mint az eddigi és az ez utáni munkamennyiség között. Ezért úgy érzi, hogy azzal érvelni, hogy itt valaki megtalálta az aranytojást tojó tyúkot és örül neki, nem biztos, hogy helyes. Úgy gondolja, hogy mindannyian dolgozni akarnak és fognak. Murányi Lászlóhoz kapcsolódva, és nem feledve eredeti szakmáját, idézi Mária Teréziát: „Etetni kell a juhot, hogy nyírni, fejni lehessen.” Ennek kellene központi tényezőnek lennie, nem csak ránk vonatkozóan, hanem az ország és a város lakosságára vonatkozóan is. Ezen vannak, ezért fognak dolgozni, többet, mint amennyit eddig dolgoztak. Megkockáztatja, hogy ez a kettő tized nincs arányban a munka megnövekedett mennyiségével, a 36.800 Ft-ot szorozzák 2-vel, vagy 2,2-vel. Ezt bruttó összegben kell érteni.”

„A képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről" szóló helyi rendeletet a képviselő-testület 2010. október 15. óta módosította. A város vezetői a 2011. február 18-i soros testületi ülésen hét százalékkal csökkentették a tiszteletdíjaikat, de 2011. december 1-től „helyreállt a rend”, így a képviselők ismét a mindenkori köztisztviselői illetményalap 2,2-szeresét viszik haza, ami jelenleg 85 ezer 30 forint. Ez azonban csak az alap, a képviselők ugyanis mind tagjai egy-egy bizottságnak, ami 45 százalékkal növeli a tiszteletdíjat, így a nem bizottsági elnöki tisztséget betöltők jelenleg havi bruttó 123 ezer 294 forintot, míg a bizottsági elnökök az alapösszeg 1,9-szeresét, 161 ezer 557 forintot kapják. A képviselő-testületi bizottságok külső (képviselői mandátummal nem rendelkező) tagjainak jelenleg bruttó 25 ezer 509 forintot fizet a helyi önkormányzat. Kőrösi Tibor polgármester és Gyovai Gáspár alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya megegyezik az alakuló ülésen megállapítottal, Pap Gabriella alpolgármesteré pedig a 2011. januári ülésen – kényszerűen – csökkentett összeggel, bár ő 2011. február óta havi bruttó 137 ezer forint jogi tanácsadói szolgáltatásért kapott vállalkozói díjjal is kiegészíti a csongrádi önkormányzattól kapott jövedelmét.

(Folytatjuk.)

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés