2020. május 26., kedd.       Köszöntjük névnapjukon Fülöp és Evelin nevű olvasóinkat.  Holnap Hella napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Bármikor megadhatja magát a nagymedence?

Hírek - Közélet

CSONGRÁD - 2013. Április 24.

A helyi gyógy- és strandfürdő nagymedencéjének állaga fokozatosan romlik. A fürdő egykori éke 1964-ben készült el, s tíz évvel később átesett egy nagyfelújításon. Az építményt egyre több repedés tarkítja, s az üzemeltetőnek mind több komoly beavatkozást kell elvégeznie rajta, annak érdekében, hogy a funkcióját – még mindig szabályosan, de az előírások tekintetében hétről hétre „egyre neccesebben” működve – be tudja tölteni. A helyi vízellátást biztosító szervezetet bő két évtizeden át vezető, a nagymedence létesítése idején már az akkori „vízműnél” dolgozó Molnár József szerint megérett a helyzet az új medence építésére. A volt tanácselnök és polgármester szerint immár kétséges, hogy a medence mikor adja meg végleg magát. A most épp egymilliárd forintos fürdőrekonstrukciós projektben viszont a nagymedence csak érintőlegesen szerepel, s egy új, már régóta szükséges versenymedence létesítését se tervezik.

A legújabb csongrádi fürdőfejlesztési projekthez – ténylegesen – egyetlen fillér sem áll még rendelkezésre. A félmilliárd forintos támogatást ugyan megnyerték, de az csak akkor használható fel, ha a másik félmilliárdot, vagyis az önerőt is fel tudják mutatni. A felújítási elképzelésekről korábban megírtuk, hogy a tervezett rekonstrukció részeként a nagymedence felületi hibáit kijavítják, elvégeznek rajta egy tisztasági festést, új korlátokat helyeznek el, s a rajtköveket is kicserélik. Az egymilliárd forintos beruházás során sok mindenre nem telik majd, így például a színpad felújítására is csak egy újabb pályázat révén kerülhet sor. A sportuszodai rész (benne egy 33-1/3 x 25 méteres szabvány medencével) megépítése is csak később, egy esetleges újabb nyertes pályázattól remélhető.

A helyi önkormányzati képviselő-testület március 21-i soros ülésén az interpellációs időszakban Havasi Jánosné vetette fel a felújítási témát. A szocialista képviselő mindössze annyit kérdezett, hogy mi a helyzet a projekttel, mivel az önerő biztosítására kapott határidő hamarosan letelik. A felvetésre elsőként válaszoló Pap Gabriella társadalmi megbízatású alpolgármester kissé idegesen reagált, s – mint arról a tanácskozás hivatalos jegyzőkönyve is tanúskodik – elsőként a számonkérés szó jutott eszébe. Az önkormányzat részére jogi tanácsokat havi rendszerességgel adó helyi Fidesz-elnök – szintén a jegyzőkönyv tanúsága szerint – a következőket mondta: a fürdő az átadása óta semmilyen komolyabb pályázattal nem tudott megújulni. Ennek vetettek véget, amikor egy komolyabb erőfeszítéssel, a DAOP-os pályázat keretében, turisztikai attrakciós pályázattal ötszázmillió forintot nyert az önkormányzat. A támogatási szerződés aláírására azért volt szükség, mert a továbblépéshez – bármely önerőalap-pályázathoz – fel kell mutatni, hogy már rendelkeznek aláírt támogatási szerződéssel. Minden formális és informális utat megkeresve, kapcsolatokat építve próbáltak erőfeszítéseket tenni. Ennek eredményeképpen a fejlesztési minisztériumhoz is benyújtották a pályázatukat, amelynek egyik feltétele, hogy rendelkezésre kell állnia egy olyan finanszírozási formának, hogy amennyiben nincs önerőalap, akkor is rendelkezésre álljon az önerő, ezért több banki finanszírozóval is folytattak tárgyalást. Kaptak már banki ajánlatot, amiben olyan fedezetet kívántak megjelölni, amit nem tud az önkormányzat felvállalni, ugyanis a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. díjképzésében most bevételként jelentkező víz-és szennyvízdíj bevételeket kérték volna fedezetként, ilyen bevételi forrást azonban nem ajánlhat fel az önkormányzat. A Belügyminisztérium önerőalap lehetőségét is vizsgálják, de úgy tűnik, hogy a Közmű Szolgáltató Kft. a mostani kiírási feltételeknek nem tud megfelelni, mert azt az önerőalapot nem európai uniós alapok támogatására írták ki. A fejlesztési minisztériumnál az NFÜ önerőalap támogatásának megszerzésére lehet nagyobb esély. Mindemellett egy osztrák befektető azzal a szándékkal jelentkezett, hogy esetleg támogatná a beruházást. Az alpolgármester nem tagadta: elvárás a DARFÜ és az NFÜ részéről, hogy amennyiben nem biztosítják az önerőt, az elnyert félmilliárd forint újrafelosztásra kerülhessen, hiszen vannak még a pályázati feltételeknek megfelelt, de egyébként – forrás hiányában – nem támogatott pályázatok. Pap Gabriella azonban leszögezte: a cél még mindig az, hogy megtartsák az elnyert összeget.

Az alpolgármester gondolatait a polgármester, Kőrösi Tibor kiegészítette. Mint mondta, az ötszázmillió forintos önerőt két forrásból lehet megszerezni: vagy valamely önerőalap segítségét veszik igénybe, vagy valamilyen hitelintézetre támaszkodnak. Kőrösi Tibor hangsúlyozta: az önkormányzatnak nem lehet működési hitele, de itt fejlesztési hitelről van szó, ehhez viszont kormányengedélyre lenne szükség, ami azonban nem elérhetetlen. Hangsúlyozta: a fürdőt nem elég megépíteni, fenn is kell tartani, s ha az üzemeltetési kiadásokhoz még hozzájönnek a hitel költségei, azok igen komoly tételekké válhatnak. Önerőalapból azonban nem túl egyszerű mind az ötszázmillió forintot megszerezni, mert minden beruházásba vágó önkormányzat hasonlóra törekszik. Körösi Tibor mindehhez hozzátette: a hitel már rendelkezésre állhatott volna, de annak az igénybe vétele esetén nagyon magas jegyárakat kellene megállapítani.

Tény: a fürdő nagymedencéjének állapota rohamosan romlik. Az elmúlt héten észlelt újabb sérülésről kiderült, hogy nincs túl nagy baj, ugyanis – mint a fürdőt üzemeltető Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk – szerencsére nem következett be az a nagyobb hiba, amitől tartottak. Érdeklődésünkre Sipos László elmondta: a medence felújítását mindenképpen meg kell oldani, ezért ez ügyben tervszerűen gondolkodnak. A cégvezető szerint a rejtett hibák miatt most, részletes állapotfelmérés és tervkészítés nélkül megbecsülni sem lehet a szükséges munkák költségeit. Az ügyvezető hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyi sportélet egyik fontos alapját adó építmény mindaddig szolgálhassa a sportolókat és a fürdővendégeket, amíg a kiváltására meg nem épül egy hasonló helyi létesítmény. Sipos László ugyanakkor leszögezte: „a nagymedence esetében is kísért a múlt, hiszen az el nem végzett felújítások, javítások most esetenként sokszorosan köszönnek vissza”. A fürdőben végzett munkák közül Sipos László kiemelte a legutóbbit, amikor is a tanmedencénél kellett elvégezniük a sátor fenntartásához szükséges légvezeték javítását, azt ugyanis egyszerűen felemésztette az idő vasfoga, az elmúlt években ugyanis elmaradt a karbantartása.

A fürdő helyzetét évtizedek óta igen jól ismerő Molnár József – aki bő két évtizeden át a "vízmű" helyi kirendeltségét, így a fürdőt is vezette – érdeklődésünkre elmondta: a nagymedence mára megérett a bontásra. A volt tanácselnök és polgármester a létesítmény jelenlegi állapotát látva úgy vélte, bármikor bekövetkezhet egy olyan meghibásodás, ami után a medence végérvényesen használhatatlanná válik, s immár csak idő kérdése, hogy ez a mennykő mikor üt be. Az egykori temető helyére, löszös talajra épült fürdő Molnár József szerint évtizedek óta Csongrád „állatorvosi lova”, melyben a legnagyobb, s a legtöbb tünetet mutató rész a nagymedence.

Az ötvenméteres medencét utoljára akkor újították fel, amikor – az 1964-es átadása után tíz évvel – a mostanihoz hasonló állapotúvá vált. Akkor – kihasználva az építőipari és a finanszírozási lehetőségeket – rengeteg acélt és betont építettek be, aminek köszönhetően a medence még ma is használható, de Molnár József szerint be kell látni, hogy a jövőre ötvenéves létesítmény olyan mértékben amortizálódott, hogy kár toldozgatni-foldozgatni, helyette újat kell létesíteni.

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés