2023. december 02., szombat.       Köszöntjük névnapjukon Melinda és Vivien nevű olvasóinkat.  Holnap Ferenc napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Fürdőfejlesztés – Pénz nélkül is szerződnek

Hírek - Önkormányzat

CSONGRÁD - 2013. Január 23.

Épp egy hónappal ezelőtt közöltük a hírt, miszerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. fürdőfejlesztési pályázata nyert, így rövid időn belül elő kell teremteni a beruházáshoz felajánlott félmilliárd forint önrészt, s a támogatásként kapott félmilliárd forint részleges előfinanszírozásáról is gondoskodni kell. A város önkormányzati képviselő-testülete az elmúlt héten rendkívüli ülésen döntött arról, hogy megteszik az első lépést. De ez még nem azt jelenti, hogy lesz fürdőfejlesztés, csupán aláírják a szerződést, melytől pénzügyi szankciók nélkül visszaléphetnek, ha az első kifizetési kérelem benyújtása előtt nem tudják a teljes önrész meglétét igazolni. A tanácskozáson arról nem hangzott el érdemi információ, honnan lesz majd e célra pénz. A Fidesz-frakció nyolc tagja, valamint Gyovai Zsolt független képviselő igent mondott a szerződéskötésre.

A fürdőfejlesztés pénzügyi kötelmeinek felvállalásáról, s a fejlesztési szerződés aláírásáról a helyi önkormányzati képviselő-testület január 17-én egy rövid előterjesztés alapján, rendkívüli ülésen döntött. A tanácskozás témáját tartalmazó – melléklettel együtt kétoldalas – anyagot a reggel fél 8-kor kezdődött tanácskozást megelőző délután kapták meg a képviselők, noha – információink szerint – a testület többségét adó jobboldali frakció már a január 14-i ülésén eldöntötte, hogy belevágnak a fejlesztés megvalósításába.

Az igen rövidre sikeredett előterjesztés érdemi részéből kiderült: Az elfogadott elszámolható összköltség egymilliárd forint, az elfogadott támogatási intenzitás ötven százalék. A támogatás folyósításának előfeltétele, hogy a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft., valamint az „irányító hatóság” képviseletében eljáró DARFÜ Nonprofit Kft. közötti támogatási szerződést legkésőbb január 20-ig megkössék. Az előterjesztő egyértelművé tette: az önerő meglétét az első kifizetési kérelem benyújtásakor igazolni kell. Az önerő biztosítására vonatkozó tárgyalások még folyamatban vannak, s ha eredményt hoznak, és a forrás biztosításának módja ismertté válik, a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. az adott konstrukciónak megfelelő eljárást csak akkor folytatja le. Ellenkező esetben a közműszolgáltató a támogatási szerződéstől eláll.

A közműszolgáltató cég felett a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzati képviselő-testület arról is döntött, hogy a külső forrás biztosítására vonatkozó kötelezettség-vállalásról kizárólag a város tizenkét tagú vezető grémiuma dönthet, vagyis újabb testületi ülésen dől majd el, valójában elkezdődhet-e a fürdőfejlesztés Vagyis ezúttal semmi más nem történt, csak egy apró lépést tettek. Ehhez képest úton-útfélen immár arról lehetett hallani és olvasni, hogy miként épül a fürdő, milyen szép lesz, avagy – a másik tábor részéről – azt hangoztatják, miért is volt őrültség belefogni egy ilyen beruházásba.

A rendkívüli képviselő-testületi ülésen Murányi László nem vett részt, ugyanis – mint tőle megtudtuk – már január elején bejelentette, hogy azon a héten sem bizottsági, sem testületi feladatokat nem tud vállalni. A két szocialista képviselő viszont arra próbált rámutatni, hogy egy előző nap késő délután kézhez kapott kurta előterjesztés alapján – konkrét elképzelések nélkül – nem lehet érdemi döntést hozni, ezért a szavazáskor mindketten tartózkodtak. Az ügyben megkerestük a két képviselőt. Havasi Jánosné érdeklődésünkre elmondta, hogy a vitában többek között arra utalt, hogy a város nem nyert mindaddig félmilliárd forintot, amíg a másik félmilliárdot – az önrészt – fel nem tudja mutatni, s pillanatnyilag erre a forrást még a polgármester sem tudja megjelölni. Szerinte elfogadhatatlan a polgármester magyarázata, miszerint e téma feszegetésének nincs még itt az ideje. Kiss Péter viszont úgy vélte, hogy ma még az is kérdéses, hogy mit akarnak megvalósítani, s egyáltalán annak mi lesz az értelme, hiszen a hasonló fürdőfejlesztések eredményei elgondolkodtatók, a működtetés ugyanis többnyire hatalmas veszteséggel jár.

A két szocialista tartózkodó álláspontjáról Kőrösi Tibor polgármester az internetes naplójában, a Gyakran tartózkodók című írásában fejtette ki hosszabban a véleményét:

„Arról volt szó, hogy a „fürdőpályázaton” elnyert maximális, ötszázmillió forintos támogatást elfogadjuk-e, avagy sem. Ha igen, megindulhat a fedezet megteremtésének munkája, megnyílik az esély a fürdő felújítására és az ehhez kapcsolódó beruházások megvalósítására, s a helyben járást végre e téren is a tettek váltják fel. Ha nem fogadjuk el, a fürdő jelenlegi állapotában marad, s visszautasítjuk a félmilliárd forintot. Külön biztosítékot kaptunk arra írásban, hogy amennyiben nem sikerül az önerő előteremtése, akkor semmiféle hátrány nem ér bennünket. (…) Több testületi ülés, egyeztetés, nyilvános fórum foglalkozott a fürdő fejlesztésével, tehát tudjuk, mihez kaptunk ötszázmillió forintos segítséget, amely nem kölcsön, hanem vissza nem térítendő támogatás. Mindezek miatt gondoltam, hogy gyors lesz a döntés. Ilyen rendkívül kedvező helyzetben, még ha elő is kerülnek a pártpolitikai érdekek, azok nem írhatják felül a város érdekeit. Tévedtem. Egyesek gondolkodása még mindig a húsz éve jellemző keretek között mozog, így a témához nem kapcsolódó indokokra hivatkozva persze, hogy akadt két képviselő, akik nem szavazták meg a támogatás igénybevételét.

Az országban igen kevés település kapott ilyen mértékű segítséget tervei valóra váltásához és vannak, akik ezt a lehetőséget is el akarják szalasztani. Ha van helyzet, amikor a pártpolitizálást félre lehetne tenni, hát ez az volt. Sajnálom, hogy nem tudtak ezen felülemelkedni, s valódi, a tárgyhoz kapcsolódó érvekkel előállni. Azzal foglalkozni, amiről az előterjesztés szólt. Bár korábban lettek volna ilyen aprólékosan alaposak a most látványosan aggódók, s került volna előtérbe a mostanában gyakran hangoztatott szakmaiság. Hol volt ez a kiemelt szakmai aggodalom akkor, amikor néhány év alatt sikerült a várost az adósságcsapdába taszítani? (…) A folytatás sem lesz egyszerű, hiszen az önrészt előteremteni sem kis feladat és korántsem garantált a siker. Viszont azt a lehetőséget elutasítani, amit évtizedek óta várunk, vélhetően csak azért, mert most ez nekünk sikerült, rendkívül elgondolkodtató. Nem találom döntésük mögött a városérdeket.”

Az ügyben megkerestük a Csongrádi Körmű Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, Sipos Lászlót is, de ő érdemben nem kívánt nyilatkozni. Mint mondta, a végső döntést a cég tulajdonosa, vagyis az önkormányzat vezetése hozza meg. Arról is kérdeztük, hogy a vízszolgáltatás átszervezésével egy vidéki víziközmű társulathoz kerülő cég egyáltalán megtarthatja-e majd a fürdő működtetését, ám ez ügyben sem született még döntés, sőt, még a döntéshez szükséges kormányzati rendelkezések sem láttak napvilágot.

Információink szerint a közműcég regionális víziközmű társulathoz csatolása után – ha mégis megvalósul a fürdőfejlesztés – csak egy út lesz járható, mégpedig egy újabb cég alapítása. Mivel a pályázatot a közműcég nyerte, célszerű a cég profilját „letisztítani”, vagyis a közműcég jelenlegi feladatait egy új cégbe átcsoportosítani, így ugyanis elkerülhető egy olyan helyzet, amikor is a milliárdos beruházás labilitása miatt Csongrádon esetlegesen alapfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet.

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés