2024. július 22., hétfő.       Köszöntjük névnapjukon Magdolna nevű olvasóinkat.  Holnap Lenke napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Csődmentes csődhelyzet

Hírek - Önkormányzat

CSONGRÁD - 2012. November 13.

Nincs csődhelyzet, s a helyi intézményi dolgozók fizetése is biztosított lesz! Az utóbbi hónapokban a csongrádi önkormányzati képviselő-testület ülésein sorozatosan hangoztatott eme „többségi álláspont” alapján az eheti rendkívüli testületi ülésre nem is lenne szükség. Ehhez képest szerda délután napirendre kerül egy előterjesztés, mely szerint a számlavezető bank a múlt héten csak pár napot adott az önkormányzatnak a 350 millió forintra rúgó folyószámlahitel, valamint a 40 millió forint munkabérhitel ügyének rendezésére. Ha a város most nem úgy táncol, ahogyan a bank fütyül, a pénzintézet decemberben csődbe is taszíthatja az önkormányzatot. A hitel-átütemezésről szóló megállapodás rizikóját a teljes helyi adóbevétel rendelkezésre bocsátása mellett tizenöt forgalomképes ingatlan „zálogosítása” jelentheti. A polgármester az internetes naplójában – az okokat keresve – ezúttal egy évtizednyi időszakra mutat vissza. Főként arra a nyolc évre, amikor a dísztermi pulpituson alpolgármesterként helyet foglaló Gyovai Gáspár, valamint – a két éve odaült – Pap Gabriella már kiemelt városvezetői pozícióban nyomogatták a szavazógombokat. Felelősöket Kőrösi Tibor konkrétan nem emleget, bár így is egyértelmű, hogy ő – a felebarátai körében – nem vett részt a halálos adósságcsapda felállításában.

A „Csongrád Város Önkormányzata folyószámlahitelének átstrukturálása, beszerzési engedélyokirat jóváhagyása, 2013. évi folyószámlahitel és munkabérhitel felvétele” című előterjesztést vitatja meg szerda délután, rendkívüli ülés keretében a helyi önkormányzati képviselő-testület. A témáról Kőrösi Tibor polgármester az internetes naplójában hétfő éjjel a következőket írta:

„Évtizede használt Csongrád, illetve sok más település úgynevezett folyószámlahitelt. Ez azt jelenti, hogy egy évre felvette az adott banktól a település az év közben adódó fizetési problémák áthidalására ezt a kölcsönt, majd mivel év végén lejárt, újraigényelte azt, hogy abból fizesse vissza a korábbi kölcsönt, illetve friss pénzhez jusson. Így hosszú évek alatt eljutottunk oda, hogy a kölcsön visszafizetésére már csak kizárólag kölcsönből nyílt lehetőség évről évre. Én szakítottam ezzel a gyakorlattal és megpróbáltuk ezt a hitelt lejjebb faragni, ezért az idén 50 millió forintot fizettünk vissza, így is még mindig 350 millió forint folyószámlahitelünk maradt. Egy új jogszabály alapján azonban nem lehet folyószámlahitelt újra felvenni, hiszen nem lehet éven túli működési hitele egy önkormányzatnak sem, csak kormányengedéllyel. Ezért most vagy visszafizetjük a meglévő 350 millió forintos hitelt, melyet 10 éve görgetünk magunk előtt, vagy kiváltjuk egy újabb hosszúlejáratú hitellel, ami az éves kiadásokat tovább növeli. Elméletileg két eset lehetséges részünkről.

Egy: ha ehhez a lépéshez megkapjuk a kormányengedélyt, akkor visszafizetjük azt pl. 10 év alatt, amit elődeink felvettek. (És itt most sincs semmi értelme a ,,ne mutogassunk vissza’’ mondókának.) Ezzel 2013-ra óriási terhet vállalunk föl. Erre a véres verejték igen enyhe kifejezés.

Kettő: visszafizetünk 350 milliót még az idén, ami persze teljes képtelenség, hiszen ha ennyi szabad forrásunk lenne, akkor valóban kitehetnénk a Csongrád = pénzügyi paradicsom táblát.

Úgy tűnik, be vagyunk szorítva, hiszen az adósságkonszolidáció 2013. februárjára várható, a bank viszont néhány napos határidőt adott a döntésre. Szabad forrásunk nincs, a jogszabályi előírások köteleznek bennünket arra, hogy a hitel ezen fajtáját csak egy évre lehetett megkötni. Mint az látható, ez a fajta hitelünk csak egy csepp a 2.2 milliárd forintos hiteltengerünkben.”

Ahhoz képest, hogy alpolgármesterekkel és tanácsadókkal, referensekkel és szakértőkkel együtt, „toronymagas” tiszteletdíjak és költségtérítések árnyékában is rendre kiegyensúlyozottnak nevezik az önkormányzat gazdálkodását, a szerdán napirendre kerülő előterjesztésben a következő is szerepel:

„Jelenleg önkormányzatunk 350 millió forint folyószámla hitelkerettel és 40 millió forint munkabér hitelkerettel rendelkezik. Mindkét hitelszerződés 2012. december 21-én lejár, visszafizetése ezen a napon esedékessé válik. A hitelkeret megújítására oly módon, hogy a folyamatosságot biztosítsuk a Stabilitási törvény rendelkezései miatt nincs mód (a hitelszerződés időtartama a naptári évet nem lépheti túl). Tekintettel arra, hogy a lejáró hitel visszafizetését az önkormányzat saját bevételeiből jelenleg nem tudja biztosítani, folyamatos egyeztetés történt a hitelt nyújtó OTP Bank Nyrt-vel. A kormány tervezett intézkedései között bejelentésre került ugyan az önkormányzati adósságállomány várható konszolidációja, de ennek részletei és időpontja jelenleg nem ismertek. Annak érdekében, hogy az önkormányzat működőképessége megtartható legyen, a hitel lejáratakor adósságmegújító hitel igénybevétele válik szükségessé, amelynek lehetőségét az OTP Bank Nyrt. felajánlotta. Az adósságmegújító hitel összege: 348 millió forint, amelyet 2022. szeptember 30-i véglejárattal, negyedéves egyenletes tőketörlesztéssel, bevétel engedményezés és ingatlan jelzálog fedezet mellett biztosítana a számlavezető pénzintézet. Tekintettel az ügylet nagyságrendjére és futamidejére, a szerződés megkötése a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, valamint a Stabilitási törvény alapján kormányengedélyhez kötött. A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás időigénye a szükséges kormányengedély beszerzését már nem tenné lehetővé, a folyószámlahitel lejárt állományba kerülése pedig önkormányzatunk működését lehetetlenítené el, ezért a fenti körülmények miatt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását kezdeményezzük.”

A polgármester a szerdai testületi ülésen a munkabérek kifizetése és a napi likviditás biztosítása érdekében harmincötmillió forint munkabérhitel és hétmillió forint folyószámlahitel igénybevételét javasolja. A hitel biztosítékairól a határozati javaslat szerint a következőképpen rendelkeznek: vállalják, hogy a hitelt és járulékait a futamidő alatt a költségvetésébe betervezik, valamint a hitel biztosítékául – a korábbi keretbiztosítéki jelzálogszerződés szerint – felajánlják a 1212/A/5, 1212/A/6, 227/2/A/68, 227/2A/69, 227/2/A/70, 227/2/A/71, 227/2/A/72, 634/A/71, 634/A/72, 5878, 1642/6, 629/A/2, 629/A/3, 629/A/4 és a 219 helyrajzi számú, Csongrád Város Önkormányzata tulajdonát képező forgalomképes ingatlanokat (ezeket az előterjesztésben kizárólag helyrajzi számmal jelölték meg – a szerk.), amelyek a törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes, s adósságrendezésbe vonható ingatlanok. Mindemellett a képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére várhatóan engedményezi a gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, melyek összegét a pénzintézet az éven túli hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja.

A banki biztosítékok között azonban nem csak a már említett garanciák szerepelhetnek. A határozati javaslat egyik változata szerint „a képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít, a banki követelések teljesítése érdekében”. Vagyis a külső szemlélő számára akár úgy is tűnhet, bármilyen lehetőséget fogadnak el, már csak a bank diktál. A polgármester internetes blogbejegyzéséhez, valamint a kialakult helyzethez Nemeskéri-Orbán István csongrádi közgazdász a Facebook-on megjelent, a polgármesternek címzett kommentjében ma a következőket írta: „…ha a város nem kapja az ÖNHIKI-s pénzt, (…) akkor tovább növekedett volna a görgetett költségvetési hiány, mert érdemi takarékossági- és struktúra-átalakítás intézkedés nem történt ,sőt a jelenlegi városüzemeltetési és intézményműködtetési struktúra semmivel nem jobb, hogy finoman fogalmazzak, mint volt a korábbi, amit olyan sok kritikával illettem”.

Az elmúlt tíz évben a város önkormányzata két, Bedő Tamás polgármester nevével fémjelzett önkormányzati képviselő-testülettel működött, de az üléseken abban a nyolc esztendőben is mindig több helyi döntéshozó ült a díszterem Kossuth térre néző ablakai mellett, mint a folyosóra nyíló ajtó felől.

Mint a cikk alatti képgalériánkban látható, a városháza dísztermi bejárata mellett elhelyezett réztáblákról kiderül: 2002. és 2006. között a testület tagja volt, s alpolgármesteri funkciót töltött be Gyovai Gáspár. Szintén képviselő volt Pap Gabriella, aki akkoriban feltörekvő kisgazdaként – még Vincze László országgyűlési képviselő mellett – épp átevezőben volt a „fideszes politikai vizekre”. A díszterem jobboldalán foglalt helyet még Fejér Zoltán, Murányi László, Nagypál Sándor, Ormos Gábor, Tarr Ágnes és Ternai László. Vagyis a tizennyolc tagú testületből nyolcan a terem „ablak felöli csoportjához” tartoztak. S már akkor is a testület tagja volt a jelenlegi testület két szocialista tagja, Havasi Jánosné és Kiss Péter, akik Bedő Tamás második ciklusában is képviselők maradtak. Abban az időszakban szintén tizennyolc tagú volt a döntéshozás, s jobbról már meghatározó vezetőként foglalt helyet Pap Gabriella jelenlegi társadalmi megbízatású alpolgármester, s még akkor is maradhatott alpolgármester Gyovai Gáspár. Jobbról foglalt helyet Hegedűs Péter, Héjja István, Kurucz Ferenc, Murányi László, Nagypál Sándor, Pozsár Tibor, Szebeni István, Tarr Ágnes és Ternai László – vagyis tizennyolcból tizenegyen korántsem Bedő Tamás pártját erősítették.

Mivel Bedő Tamás polgármestersége idején mindvégig Vincze László volt a térség egyéni körzeti országgyűlési képviselője, a folyamatokra neki is rálátása és ráhatása lehetett. A szocialisták többségét, s a liberálisokat a csongrádi választók időközben már „megjutalmazták”, de a réztáblákon névvel mindörökké szerepelnek e leköszönt képviselők.

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés