2024. május 21., kedd.       Köszöntjük névnapjukon Konstantin nevű olvasóinkat.  Holnap Júlia és Rita napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályáztatás nélkül adnának el egy ingatlant

Hírek - Önkormányzat

CSONGRÁD - 2012. Augusztus 8.

Rendkívüli ülést tart csütörtökön a helyi önkormányzati képviselő-testület. A város vezetői a többségi önkormányzati tulajdonú Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.-nek pályáztatás nélkül adnák el a Bercsényi utca 39. szám alatti ingatlant. Az önkormányzat „vagyonrendelete” szerint a 25 millió forint alatti forgalmi értékű vagyontárgy esetében a pályáztatás alól a testület gazdasági bizottsága adhat felmentést, feltéve, ha az eladás az önkormányzat részére előnyt jelent, vagyis munkahelyek létesítését, kereskedelmi- és szolgáltatási ellátás bővítését, közösségi cél megvalósítását, illetve az ipari park betelepítését szolgálja. Az előterjesztő szándéka szerint jelenleg a cég által bérelt, 3465 négyzetméter területű ingatlan árát nettó 22 millió forintban állapítanák meg. Az ügyben a testület illetékes bizottsága még nem döntött, a témáról csak a testületi ülés előtt egy órával tárgyalnak. Az előterjesztésből nem derül ki, hogy az adásvételi eljárás miért vált annyira sürgőssé, hogy arról a nyári ülésezési szünet közepén, rendkívüli tanácskozáson kelljen döntést hozni.

A „Csongrád Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól” szóló helyi rendelet szerint az önkormányzati ingatlan elidegenítése általában nyílt pályázati, vagy árverési hirdetés útján történhet. A rendelet hatodik paragrafusa negyedik bekezdése alapján a testület gazdasági bizottsága 25 millió forint alatti forgalmi értékű vagyontárgy esetében pályázat, vagy árverés alól mentesítést adhat, amennyiben az eladás az önkormányzat részére előnyt jelent. A csütörtök reggel 8 órakor kezdődő bizottsági ülésen szereplő előterjesztésből kiderül: „Az adásvétel révén a kötelező közszolgáltatást ellátó Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. vagyoni helyzete javulna, az ingatlan növelné a kft. vagyonát, ami feltétlenül szükséges a cég további működéséhez. Az ingatlan tulajdonának megszerzése révén a cég székhelyeként az épület tovább fejleszthető, ezáltal a kft. a lakosság számára színvonalasabb szolgáltatást nyújthat, amely fontos közösségi cél is.” Mindezek alapján Kőrösi Tibor polgármester javasolja a bizottság tagjainak, hogy adják meg a lehetőséget arra, hogy az ingatlant minél hamarabb pénzzé tegyék.

A bizottsági ülés kezdete után egy órával kezdődő rendkívüli testületi ülésen a képviselők elé kerülő előterjesztésben többek között olvasható: a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. vételi szándékot jelentett be a cég székhelyeként szolgáló 1642/5 helyrajzi számú, 3465 négyzetméter területű, Bercsényi utca 39. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra. A cég vezetőjének indoklása szerint „az ingatlan megvásárlásával növekedni fog a kft. vagyona, ami feltétlenül szükséges a cég további működéséhez”.

Kőrösi Tibor polgármester az előterjesztésben közli: a beszerzett ingatlanforgalmi értékbecslés szerint az ingatlan értéke nettó huszonkétmillió forint, s ez az összeg „az előzetes megbeszélések alapján a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. számára elfogadható vételár”. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a cég az ár felét a szerződés aláírásakor, míg a másik felét 2012. december 31.-ig fizetné meg.

Jelenleg az ingatlan jelzálogjoggal terhelt, ezért a polgármester a testület tagjainak javasolja, hogy a kérdéses jelzálogot jegyeztessék át a volt Szeviép-telepre, amelyet még a január 10-i rendkívüli ülésen hozott döntés alapján vásárolt meg az önkormányzat.

A bizottsági és a testületi ülési előterjesztés szövegéből sem derül ki, hogy az eladásra szánt ingatlanra mikor és mekkora összegű jelzálogot jegyeztek be, illetve az akkor elvégzett értékbecslés szerint az ingatlan milyen értéket képviselt. Szerkesztőségünk informátorai úgy tudják, hogy az 53 százalékban önkormányzati tulajdonú cég a nyár folyamán kétszer is „a városvezetés segítségére sietett”, s július és augusztus elején is így kaphattak határidőre fizetést a polgármesteri hivatal és a helyi intézmények dolgozói. Ez az információ feltételezhetően véletlenül sem lehet igaz, hiszen a jogvégzett Kőrösi Tibor polgármester, a jogi tanácsadóként az önkormányzatnak számlákat is kiállító Pap Gabriella alpolgármester, valamint a már több mint tíz éve alpolgármesteri tisztséget betöltő Gyovai Gáspár egyaránt jól tudja, hogy egy-egy ilyen pénzügyi tranzakciót még kétharmados önkormányzati többség mellett is nehéz lenne utólag „lepapírozni”, ráadásul mindhármuk becsülete és tisztessége nem is tenné lehetővé, hogy ilyen ügyletekbe bocsátkozzanak.

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés