2022. október 05., szerda.       Köszöntjük névnapjukon Aurél nevű olvasóinkat.  Holnap Brúnó és Renáta napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Cenzor-ék – Aláírásgyűjtés a nyilvánosságért

Hírek - Közélet

CSONGRÁD - 2014. Július 10.

Egyetlen összetett mondatot tartalmaz az a sokszorosított aláírásgyűjtő ív, mely példányainak egyszerű – aláírással és bélyegzővel végzett – hitelesítésére Nagypál Sándor a májusi soros képviselő-testületi ülésen kérte az önkormányzat jegyzőjét. A városatya – az ívek átadását megelőzően – bejelentette, hogy helyi választópolgárok nyilatkozataival szeretné elérni, hogy a tavaly szeptemberben megszüntetett, mintegy két évtizedes gyakorlatot állítsa vissza az önkormányzat, vagyis a testületi ülésekről készülő videófelvételt ismét vágatlanul adják közre a városi televízióban. Az aláírásgyűjtő íveket a képviselő még nem kapta vissza, elmondása szerint Nagy Rusztem Zoltán minden bizonnyal megfontolt döntést kíván hozni, ezért értelmezi harmadik hete az egyetlen mondatot. Az ügyet tovább minősíti, hogy létezik egy, a város önkormányzatára is vonatkozó helyi rendelet, amely szabályozza a szervezeti működést, s még mindig benne foglaltatik a kitétel, amely alapján nehezen magyarázható, miért csak egy erősen vágott összeállítást tárnak a publikum elé. A rendelet szerint ugyanis nem lehetne cenzor-éket verni a nyilvánosság egyik bástyájába, hiszen a televízió működtetése folyamatosan, míg a testületi ülések professzionális felvétele minden alkalommal az önkormányzat rendelkezésére áll.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi rendelet kilencedik paragrafusa harmadik bekezdése szerint „amennyiben a városban helyi televíziós szolgáltatás működik, a képviselő-testület lehetőség szerint biztosítja, hogy a nyilvános üléseket a lakosság televíziós közvetítésen keresztül is figyelemmel kísérhesse”. Ehhez képest szeptember óta már csak az ülésekről készülő teljes, professzionális felvétel rövid részeit tartalmazó, magyarázatokkal és nyilatkozatokkal átszőtt változatát láthatják a nézők. A városi televízió magánkézben lévő frekvenciáját és – részben – a technikai eszközeit a város önkormányzatának száz százalékos tulajdonában lévő kft bérli. A város által dotált cég műsorkészítésre tetemes összeget költ. Ráadásul a testületi ülések felvételéért külön fizetnek a városi televízió tulajdonosának, aki a felvételeket minden tanácskozás után átadja a televízió illetékes munkatársának, de azt már nem kapja vissza. Információink szerint a felvételeket – a részleges felhasználás után – mindenkor törlik, pedig a megsemmisítés helyett az internetre fillérekből fel is tölthetnék.

Az önkormányzat május 22-i soros képviselő-testületi ülésén Nagypál Sándor bejelentette, hogy aláírásgyűjtésbe kezd annak érdekében, hogy az önkormányzat állítsa helyre a korábbi gyakorlatot. A városatya aláírásgyűjtési ívet (az íven „Aláírási ív” megjelölés szerepel – a szerk.) készíttetett, majd sokszorosíttatta. Mielőtt a szignók gyűjtésébe kezdett volna, az ív példányait átadta a jegyzőnek. A képviselő azt kérte Nagy Rusztem Zoltántól, hogy az aláírásával és hivatali bélyegzőjével lássa el az íveket. A jegyző írásban ígért választ, de a pünkösd utáni első munkanap délutánjáig ez még nem érkezett meg Nagypál Sándorhoz. A hivatalvezető azt nyilatkozta, hogy jogi és érvényességi szempontból vizsgálja az ívet. A két és fél hete Nagy Rusztem Zoltán előtt lévő mondat: „Alulírottak jelen ív aláírásával kezdeményezzük Csongrád Város Önkormányzatánál, hogy az évtizedes gyakorlatnak megfelelően a képviselő-testületi ülések televíziós felvétele teljes terjedelmében, vágatlanul kerüljön adásba a Városi Televízióban.” Nagypál Sándor egyelőre türelmesen vár, a reményei szerint egy mondat értelmezésére harminc naptári nap Nagy Rusztem Zoltán számára elegendő lesz. Addig viszont szívesen fogadja az aláírásgyűjtésben közreműködni kívánók jelentkezését a személyes telefonszámán: 0620/95-28-244.

Vitathatatlan, hogy a magát következetesen jobboldalinak nevező többségi városvezetés nem véletlenül gátolja az ülések felvételének közreadását. A testületi tagok akár joggal szégyellhetik is, ami az ülésteremben egy-egy tanácskozás során – a tevékeny részvételükkel – zajlik. A cenzor-ék révén ugyanis az olyan viták, mint amik például a márciusi soros ülésen zajlottak, nem jutnak el a választók zöméhez. Az ominózus – idei ötödik – ülés jegyzőkönyvében olvasható például az alábbi szócséplés leirata, amely képi tartalom nélkül is jól bemutatja, alkalmasint mi zajlik a szebb időket is megélt városházi díszteremben:

Dr. Kőrösi Tibor: Murányi László képviselő úr jelezte, hogy a Hét minden napján legyen házasságkötés és a Dr. Nemere Zoltán emléktáblával kapcsolatos interpellációjára kapott válaszokat nem fogadja el.

 

Megkérdezem a Képviselő-testületet, hogy a Hét minden napján legyen házasságkötés tárgyú interpellációjára adott választ elfogadja-e?

 

Aki elfogadja az interpellációra adott választ, az kérem kézfeltartással jelezze. Három, öt, heten elfogadtuk. Ennek egyébként az a lényege, hogy bármikor lehet, kivéve a sátoros ünnepeket, amikor nincs élő ember. Jó, aki nem fogadja el, 1 ember nem fogadja el és akik tartózkodtak, egy, kettő tartózkodás.

 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás – 1 képviselő nem szavazott - mellett elfogadja az interpellációs választ.

 

Dr. Kőrösi Tibor: Megkérdezem a Képviselő-testületet, hogy a Dr. Nemere Zoltán emléktáblával kapcsolatos interpellációra adott választ elfogadja-e?

 

Aki elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze. Egy, kettő, három, öt, hét kilenc, aki nem fogadja el egy nem, aki tartózkodik, képviselő úr …

 

A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazat és 0 tartózkodás – 1 képviselő nem szavazott - mellett elfogadja az interpellációs választ.

 

Murányi László: Ami szörnyű, hogy ebben a teremben ember nincs, egy képviselő társa sem tudja, hogy miről van szó. Közben szavaznak és felteszik a kezüket. Tessék már elmondani és most tanárnak lenni és vizsgáztatni, mondja el valaki, hogy miről van szó a házasságnál. Egy mondatot hallottam, én elhoztam az eredetit, amiben úgy kezdtem a mondatot, hogy Tisztelt Polgármester úr, kérem elhamarkodottan ne mosolyogjon rajta, próbálja, mert, hogy vicces a dolog, azért írta, nem gúnyból mondta. Mert miről van szó? Itt ember nem tudja, hogy miről szavazott polgármester úr. A másiknál a Nemerénél, ugyanis írásban adtam be….

 

Dr. Kőrösi Tibor: Állj, állj képviselő úr. Ennek nem ez a módja, hogy ember nem tudja. Kezdünk elcsúszni már egy idő után abba az irányba, hogy az egyik hülye és nem ismeri a tenyerét sem, meg nem talál haza, a másik meg nem olvas, mert nem tud olvasni, a negyedik meg felkészületlen.

 

Murányi László: Mert nem kapták meg.

 

Dr. Kőrösi Tibor: Ebbe az irányba ne menjünk már el.

 

Murányi László: Jegyző úr, ne haragudjon, de nem kapták meg a képviselők az írásban beadott interpellációmat és szavaztak, fogalmuk sem volt arról, hogy miről szavaznak.

 

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Tudom miről szavaztam, elolvastam a választ. A hivatal válaszát, hogy eddig is volt lehetőség hétköznap esküdni, csak igény nem volt rá.

 

Dr. Kőrösi Tibor: Így van.

 

Murányi László: Az meg külön szörnyű, hogy aki ezt írta és az a jegyző úr, nem értette, hogy mit akar. Én befejezem és el is megyek akkor, mert ez nagyon bántó. Ebben a teremben ülő képviselők közül senki nem ismerhette, kizárólag a polgármester úr és a jegyző úr, tehát az alpolgármesterek sem ismerhették az eredeti levelemet, amit beadtam és jó szándékkal úgy kezdem, hogy kérem elhamarkodott mosoly és megjegyzés nélkül fontolja meg az alábbiakat. Egyszerűen ilyen világszenzációt csináltam, hátha Csongrád ebből egy kicsit ki tud lépni ennek kapcsán. Ebben az országban van egy vagy kettő, több nincs és lehettünk volna, nem a bevétel inspirált, hogy mit tennék, de itt leírtam pontosan. Nem tehetek róla képviselő társaim, hogy nem tudják miről van szó. A párbajtőrnél elismerem, hiszen azt szóban adtam elő, hogy ezt vagy érzi valaki, vagy úgy sem fogja, nem akarok ma a színekről beszélni. Nem mindegy, hogy valaki olimpiai bajnok, polgármester is tudja, vagy párbajtőr. Ez egészen más.

 

Dr. Kőrösi Tibor: De fordítva is igaz, hogy először talán arról kellene beszélni…

 

Murányi László: De a másik dolog…

 

Dr. Kőrösi Tibor: Jókat vitatkozunk, meg sem szólalhatok. Legalább néha vegyen levegőt képviselő úr és be tudok kapcsolódni.

 

Murányi László: Én tanulékony vagyok polgármester úr, ne haragudj. Azt akartam mondani és többet nem fogok szólni, ami igaz, mondja valaki, hogy nem igaz, hogy az itt ülő képviselők nem ismerik, nem ismerhették, hiszen két embernek adtam oda, illetve egynek és jegyző úrnak. Házasság kötés. Miről van szó? Nem ismerik, nem ismerhetik a kérdést.

 

Dr. Kőrösi Tibor: Könyörgöm, az interpellációs választ elfogadják, itt arról van szó.

 

Murányi László: De nem tudják, hogy mit.

 

Dr. Kőrösi Tibor: De itt le van írva az interpellációs válaszba. Én már nem tudom másképpen elmagyarázni. Ott van, a kezükbe adtuk szegényeknek, ebből látják azt….

 

Murányi László: Te sem tudod, hogy miről van szó.

 

Dr. Pap Gabriella: A testületi ülésen mondtad.

 

Murányi László: Nem mondtam, írásban adtam be.

 

Dr. Pap Gabriella: De én hallottam.

 

Murányi László: Nem hallhattad.

 

Gyovai Zsolt: De melyiket?

 

Murányi László: Az esküvőt. Írásban adtam be.

 

Dr. Kőrösi Tibor: Szóban is elhangzott egyébként.

 

Murányi László: Írásban adtam be.

 

Dr. Kőrösi Tibor: Szóban is elhangzott, egyébként mosoly nélkül és komoly arccal és végiggondolva, tehát nem mosolygok, én is jó szívvel mondom. Ezek a szegény drága jó képviselő társaim, azok elolvasták az interpellációs választ. Az interpellációs válaszból kiderült az körülbelül, nagyon, nagyon, nagyon megerőszakolva a dolgokat, hogy képviselő úr, 0-24 óráig, hétfőtől hétfőig lehet. Ezt elolvashatták ezek a szegények, ezek az emberek, nem értem, hogy mi a probléma. Ez a válasz.

 

Murányi László: A gondolatomat nem értette meg. Az újságban megjelent, hogy az országban vagy egy ilyen hely, ahol 24 órában reggeltől estig lehet esküdni.

 

Dr. Kőrösi Tibor: Itt is lehet.

 

Murányi László: Jól írta szakszerűen jegyző úr, de nem ez a lényeg. Ha jogilag lehetséges – így írtam – akkor próbáljunk egy ilyet meg. Éppen szombaton éjfélkor esküdjünk meg. Egy helyen lehet Magyarországon, Csongrádon. Dániában is van ilyen, Svájcban is van ilyen.

 

Dr. Kőrösi Tibor: Csendet kérek. Most már átmegyünk óvodába.”

Elképzelhető, hogy az ilyen vitákat szégyelli a város vezetése, ám egy demokratikus jogállamban e kétségtelenül égető problémára talán nem a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak figyelmen kívül hagyása, s a videófelvételek eltitkolása a megfelelő megoldás.

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.

 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés