2022. január 23., vasárnap.       Köszöntjük névnapjukon Zelma és Rajmund nevű olvasóinkat.  Holnap Timót napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Víziközmű – Megmaradnak a munkahelyek

Hírek - Gazdaság

CSONGRÁD - 2013. Június 18.

Sikerült megmenteni a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-nél legalább félszáz munkahelyet. Sőt, az eddigi tárgyalások kedvező eredményének köszönhetően a regionális ivóvíz-ellátási rendszerben a város egy markáns térségi műszaki központtá válik. A konkrét változásokról a víziközmű-szolgáltatást augusztus elsejétől Csongrád területén is végző Alföldvíz Zrt. vezetése – többek között Kőrösi Tibor polgármesterrel karöltve – csütörtökön Szegeden országos médianyilvánosság előtt számol be. A helyi ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást jelenleg végző Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Sipos László lapunk érdeklődésére elmondta: az új üzemeletető eredetileg csak két-három csongrádi műszaki munkatársat kívánt átvenni. A csongrádi szolgáltató cégnél az elmúlt közel két évben elért szakmai és gazdálkodási eredmények azonban jól kiegészítették a polgármester törekvéseit, így már bizonyos, hogy Csongrád az átszervezéssel nem veszíthet – véli Sipos László.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2011. december 31. napján lépett hatályba. A jogszabály értelmében 2012. július elsejétől víziközmű-szolgáltatást kizárólag a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély alapján lehet végezni. A kritériumoknak a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. nem felelt meg, ezért a város önkormányzatának más, regionális szolgáltatóval kellett szerződést kötnie.

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2011.december 11-én elfogadott határozatban a város vezetése a szekszárdi székhelyű Sió- és Duna-menti Víziközmű Társuláshoz kívánt csatlakozni. Fél évvel később a testület már a Békés Megyei Vízművek Zrt. felé kacsintgatott, s általános jogokat biztosító törzsrészvényeket is vásároltak. Időközben a Sió- és Duna-menti Víziközmű Társulásból Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgálati Társulás, a Békés Megyei Vízművek Zrt-ből Alföldvíz Zrt. lett. Ez év április végén az önkormányzat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgálati Társulásból kilépett, mivel a jogszabályi feltételek nem teszik lehetővé a társulásban maradást, Szekszárd ugyanis irreálisan messze van Csongrádtól. Ezzel egyértelművé vált, hogy Csongrád területén a víziközmű-szolgáltatásokkal járó feladatokat a két társaság közül az Alföldvíz Zrt. láthatja el.

A képviselő-testület a május 23-i rendkívüli ülésén döntött a zrt-vel kötendő szerződésről. Az ügyben akkor nyomban dönteni kellett, noha még senki sem tudta biztosan, hogy a csongrádi közműcég mintegy ötven dolgozója augusztustól emiatt munkanélkülivé válik-e, avagy legalább egy részük az Alföldvíz Zrt-nél tovább dolgozhat.

Mint a közműcég ügyvezetőjétől, Sipos Lászlótól megtudtuk, az elsődleges tárgyalások mindössze két-három fő átvételéről szóltak. E korántsem kedvező tárgyalási pozícióból sikerült elérni, hogy a helyi vízellátásban jelenleg dolgozó ötvenhat személy közül három kivételével mindenkit átvesznek. A felszabaduló dolgozók közül egy személy – más okok miatt – már az átszervezés előtt tudta, hogy elveszíti az állását, ketten viszont várhatóan más cég alkalmazásában, de lényegében a jelenlegi munkavégzési helyükön maradhatnak.

Az ügyvezető szerint leginkább annak köszönhető a kedvező eredmény, hogy a tárgyalások során a zrt. vezérkara számára sikerült úgy bemutatni a cég működését, hogy számukra is egyértelművé vált: e csapat tagjait érdemes együtt átvenni. Sipos László szerint a zrt. vezetésének döntése igazolja, hogy az elmúlt időszakban végzett, jövőbe mutató átszervezések és döntések helytállóak voltak. Információink szerint immár szinte bizonyos, hogy egyfajta területi mérnökségként működik tovább a helyi szakmai gárda, amely augusztustól nem csak Csongrádon és a város térségében, hanem Szentesen és környékén is – részben szentesi dolgozókkal – kiegészülve végzi a feladatokat.

A jelenleg összesen nyolcvannégy főt foglalkoztató Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. más területen tevékenykedő alkalmazottai – így a kéményseprők, a társasházi üzemeltetést végzők, a fürdőnél dolgozók – is az állásukban maradnak, s a munkáltatójuk a kft. marad. Néhány hónapig még Sipos László lesz a közműcég, valamint a bökényi termálkutat üzemeltető CSOTERM Kft. ügyvezetője, ám e feladatokat csak addig végzi, míg az önkormányzat e két cége élére nem nevez ki új vezető(ke)t. Augusztus elsejétől ugyanis várhatóan Sipos László az Alföldvíz Zrt. munkatársaként dolgozik tovább.

A nemrég bevezetett új – postai csekkes befizetésre, illetve banki átutalásra épülő – számlázási rendszer augusztustól is megmarad, hiszen az az Alföldvíz Zrt. rendszeréhez teljes egészében illeszkedik. A csoportos beszedési megbízást választók éves ezerforintos kedvezményét csak július 31-ig, időarányosan tartják fenn, azt követően ugyanis az ilyesfajta kedvezményekről már a zrt. központilag dönt. Mivel a zrt. jelentős számú ügyfelet szolgál ki, Sipos László szerint várhatóan a kedvező lehetőségek sokkal nagyobb tárházából választhatnak majd a csongrádi fogyasztók, mint tehették volna bármikor is a kft. esetében.

A jelentős értékű, ivóvíz-ellátással és szennyvízcsatorna-szolgáltatással kapcsolatos önkormányzati vagyon a víziközmű törvénynek megfelelően kerül át az Alföldvíz Zrt. kezelésébe. Így az önkormányzat tulajdona marad az összes mélyfúrású ivóvízkút, vagyis a naponta akár tizenegyezer köbméter kiváló minőségű víz kitermelésére is alkalmas mélyfúrású kutakkal a későbbiekben akár gazdálkodhat is majd a város közössége. E gazdálkodás első részét képezheti a tizenkét kútból a Szentháromság téri és a kisréti víztermelő bázis, azok ugyanis nem kerülnek a zrt. kezelésébe. E kutak vize ugyan – a törvény szerint – lakossági ivóvízellátást nem szolgálhat majd, a város egyéb tevékenységeihez viszont kiváló minőségű vizet adhat.

A későbbiekben az Alföldvíz Zrt-nek, s az önkormányzatnak a fejlesztések területén is lesz még bőven együttműködésre lehetőségük, a csongrádi szennyvíztisztító harmadik reaktorának fejlesztésére ugyanis ismét benyújtották a pályázatot. A már tovább nem elodázható fejlesztés megközelítőleg egymilliárd forintot is felemészthet, s a beruházás értékének önrésze is tetemes lehet – igaz, a teljes beruházási összeghez képest az a néhány tízmillió forint akár elenyészőnek is tűnhet. Az ivóvízminőség javító program megvalósítása még szintén várat magára, ez esetben még a pályázat benyújtásával kapcsolatos, szigorú feltételekből adódó nehézségeket is le kell küzdeni. Csongrádon egyébként alapvetően sehol sincs gond az ivóvízzel, ám az uniós előírások miatt az arzén- és az ammóniatartalom csökkentését ettől függetlenül meg kell kezdeni. Emellett a vezetékes ivóvíz megfelelő kórokozó-mentesítése is komoly feladat lesz, ugyanis azt hosszú távon – lehetőség szerint – kizárólag biológiai, s nem kémiai úton szeretnék elérni.

A „lecsupaszított” Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. működésében a fürdő üzemeltetése lesz különleges feladat. Bár a jelenlegi városvezetésnek sikerült már több tízmillió forintot úgy elköltenie a fejlesztésre, hogy még mindig csak a tervezésnél tartanak, a jövőben viszont – felújítás esetén, s a jelenlegi állapotok fennmaradásakor is – mindenképpen hatalmas kiadásokkal kell számolni. Ha még a fürdőfejlesztési elképzelések is narancssárga értelmi ködfelhőbe burkolózó dumák maradnak, a létesítmény fenntartásához immár nem csak a vizet kell vásárolni, hanem az eddig a közműcég munkatársai által elvégzett, a „nagy kalapból” finanszírozott karbantartásra, a szinte állandó nagyjavításokra, valamint a szükséges kisebb fejlesztések elvégzése is évente tízmilliókat kell majd költeni.

Hírportálunkon megjelenő információk bármilyen utánközlése kizárólag a website tulajdonosának írásbeli engedélyével lehetséges.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés